Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Πόσα είναι 2db;

Γνωρίζουμε πως ο υπολογισμός της ισχύς των ηχητικών εξόδων και εισόδων σε decibel γίνεται με τη χρήση λογαρίθμων με βάσει την παρακάτω εξίσωση λόγου δύο αριθμών. 


x dbW =  10 x log10 (Νούμερο Α / Νούμερο Β)

Εάν υποθέσουμε πως η έξοδος μίας συσκευής ήχου είναι 0,001w ή 1mw και στο τέλος του καλωδίου δηλαδή στην είσοδο της επόμενης συσκευής η ισχύς είναι 0,0005w ή 0,5mw τότε τοποθετώντας τα νούμερα στον παραπάνω τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την αλλαγή ισχύος σε Decibel. 

10 x log10 (0,5 / 1)
10 x log10 0,5
10 x (-0,3) =  -3db(W)

Συνεπώς μπορούμε να πούμε πως η ισχύς έχει μειωθεί κατά 3db.

Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να αναφερθούμε στην αλλαγή τάσης. Για παράδειγμα  όταν χαμηλώνουμε τα fader της κονσόλας. Πόσο αλλαζει η τάση σε db?
Με βάσει τους παρακάτω τύπους παρατηρούμε πως η σχέση ισχύς και τάσης είναι σχέση τεταργώνου.
P = E/ R
E= √(PxR)

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τύπους βλέπουμε πως όταν διπλασιάσουμε την τάση του ρεύματος τετραπλασιάζεται η ισχύς. Η εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των db της τάσης είναι ο ακόλουθη:
x dbV =  20 x log10 (Νούμερο Α / Νούμερο Β)

Με οδηγό τα παραπάνω δημιούργησα ένα πολύ απλό υπολογιστή decibel ώστε να το έχουμε σαν οδηγό και να ξέρουμε πόσο είναι 1-2-3-6 db κλπ. Ίσως για κάποιους να είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν και να κάνουν το συσχετισμό με την πραγματικότητα  σαν σχέση δύο τιμών ή ως ποσοστό. Δηλαδή, εάν το ένα σήμα έχει τιμή 1 και το άλλο 1,4 ποιά είναι η διαφορά σε db ή όταν έχουμε 1 ηχείο για να αυξήσουμε την ένταση κατά 6 db πόσα ηχεία ακόμη χρειαζόμαστε ή εάν αυξήσουμε την ένταση κατά 4db πόσο είναι αυτό σε ποσοστό; O πίνακας δείχνει από τα +10db μέχρι -10db.