Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Ταίριασμα Μικροφώνων Μετρήσεων | iSEMcon-EMX7150 Vs DBX M2

Πρόσφατα αγόρασα το δεύτερο μου μικρόφωνο μετρήσεων (EMX-7150-CF2) το οποίο ήρθε βαθμονομημένο από τον κατασκευστή του ("Βαθμονόμηση" ενός μετρητικού οργάνου είναι η ρύθμιση που κάνει ο χειριστής του οργάνου πριν από μία μέτρηση για να εξασφαλίσει ορθότητα στην τιμή του μετρούμενου μεγέθους) Tο αρχείο συμπεριλαμβανόταν μέσα σε ένα USB stick μαζί με τον οδηγό χρήσης και άλλα. Το πρώτο μικρόφωνο που είχα ήταν ένα dbX M2 το οποίο το είχα αγοράσει δεύτερο χέρι. 
Το dbX δεν ήταν βαθμονομημένο αλλά ούτε και ο κατασκευαστής έδινε κάποιο αρχείο(Calibration File) για χρήση με το Smaart Live ή άλλο πρόγραμμα μετρήσεων. Mε λίγα λόγια ήταν μόνο για εκπαιδευτική χρήση χωρίς να είναι αξιόπιστο όταν επρόκειτο για μετρήσεις ήχητικών συστημάτων. 
Τώρα όμως που εχω το “καλό” μικρόφωνο σκέφτηκα πως ίσως να υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να μπορέσω να δημιουργήσω ένα αρχείο βαθμονομημένο έτσι, ώστε να έχω ένα matched pair με αυτά τα δύο  διαφορετικά μικρόφωνα μετρήσεων. 

Παραθέτω τον τρόπο με τον οποίο έγινε σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν το ίδιο. με τις εικόνες του πριν και του μετά. 

Ξεκινώντας να σημειώσω πως χρειάστηκα τρία κανάλια στην κάρτα ήχου ώστε να μπορέσω να μετρήσω τη συνάρτηση μεταφοράς(Transfer Function) στο Smaart Live του κάθε μικροφώνου ξεχωριστά αλλά και τον δύο μικροφώνων μεταξύ τους.  Τέλος χρειάστηκε κι ένα ηχείο, όπως είναι φυσικό, ώστε να κάνουν τη μέτρηση τα δύο μικρόφωνα τα οποία ήταν ποθετημένα στην ίδια απόσταση από το ηχείο και όσο πιο κοντά το ένα με το άλλο ήταν εφικτό. 
Το πρώτο κανάλι εισόδου είχε την γεννήτρια με το ροζ θόρυβο τον οποίο έστελνα και στο ηχείο, το δεύτερο είχε το iSEMcon-7150 και το τρίτο κανάλι είχε το dbx_M2. Τα input gain των δύο μικροφώνων τα είχα τοποθετήσει, όσο μπορούσα, στο ίδιο σημείο ώστε να μπορέσω εκτός των συχνοτικών διαφορών να μετρήσω και τη διαφορά στο sensitity

Η διαδικασία είναι η εξής : 

  • Μετρηση συνάρτησης μεταφοράς ηχείου με το iSEMcon-7150
  • Μετρηση συνάρτησης μεταφοράς (του ίδιου ηχείου) με το dbx τοποθετημένο στο ίδιο ακριβώς σημείο με το προηγούμενο.
  • Μέτρηση συνάρτησης μεταφοράς του iSEMcon σε σχέση με το dbx.
Μέτρηση πρώτη

Συνάρτηση μεταφοράς(Transfer Function) χρησιμοποιώντας το πρώτο μικροφώνο(με χρήση του Calibrated αρχείου του κατασκευαστή).
Η μέτρηση είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Μέτρηση Δεύτερη

Συνάρτηση μεταφοράς(Transfer Function) χρησιμοποιώντας το δεύτερο μικροφώνο(dbx). Η μέτρηση είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα .Μέτρηση Τρίτη

Συνάρτηση μεταφοράς(Transfer Function) μεταξύ των δύο μικροφώνων. Η μέτρηση είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Παρατηρώντας τις δύο παραπάνω μετρήσεις αλλά και την παρκάτω συνάρτηση μεταφοράς βλέπουμε πως υπάρχει χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ των δύο μικροφώνων ιδιαίτερα στις ψηλές συχνότητες.


Στη συνέχεια διαλέγουμε από το μενου του  smaart την επιλογή copy to ASCII. Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέγουμε επικόληση και αποθηκεύουμε σαν .txt. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. Συχνότητα, ένταση, φάση και συνοχή σήματος.Τώρα μπορούμε αυτό το αρχείο να το χρησιμοποιήσουμε σαν calibration file για το dbx μικρόφωνο ακολουθώντας την διαδικασία που φαίνεται στην εικόνα.


Μέτρηση Τέταρτη

Τώρα αφού έχουμε επιλέξει για το κανάλι εισόδου του dbx μικροφώνου το αρχείο που μόλις φτιάξαμε  κάτω από την επιλογή Mic Correction Curves ξανακάνουμε την μέτρηση με το dbx μικρόφωνο και το αποτέλεσμα το βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. Τα ίχνη των δύο μικροφώνων είναι ταυτόσημα και ταιριάζουν απόλυτα. 

Σε μεγένθυνση βλέπουμε ότι το ίχνος από τη μέτρηση του iSEMcon είναι ταυτόσημη με το βαθμονομημένο πλέον dbx. Με μπλέ φαίνεται πίσω απο το ροζ το ίχνος του iSEMcon.

Με αυτόν το τρόπο μπορώ πλέον να έχω δύο μικρόφωνα όταν κάνω μετρήσεις με ταυτόσημη συμπεριφορά.